תרגול קצר לשחרור עומס רגשי

תרגול של חצי שעה המתאים לרגע בו אנו לפני או אחרי אירוע הנושא עימו עומס רגשי גבוה. נלמד כיצד באמצעות התרגול פיסי במנחים שונים. אנו יכולים להפחית את תחושת העומס הרגשי.